Γυμναστήριο Escape

                                                

Hotel  Elpida 

                                    
                                            

Hotel Thraki Palace

                                                         

Γυμναστήριο Venus

                                

Γυμναστήριο Action

Γυμναστήριο Planet

Γυμναστήριο Excellent Fit